Thursday Jun 13, 2024

Vårt dop – Stefan Gustavsson

Predikan av Stefan Gustavsson över Johannesevangeliet 3:1–15.

Inspelad i Roseniuskyrkan den 2 juni 2024.

Läs mer om Roseniuskyrkan på roseniuskyrkan.se eller facebook.com/roseniuskyrkan.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 Alla rättigheter reserverade.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320