Thursday Feb 22, 2024

Prövningens stund – Martin Helgesson

Predikan av Martin Helgesson över Hebreerbrevet 4:14–16.

Inspelad i Roseniuskyrkan den 18 februari 2024.

Läs mer om Roseniuskyrkan på roseniuskyrkan.se eller facebook.com/roseniuskyrkan.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 Alla rättigheter reserverade.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320