Tuesday Jan 30, 2024

Nåd och tjänst – Daniel Ringdahl

Predikan av Daniel Ringdahl över Matteusevangeliet 20:1–16.

Inspelad i Roseniuskyrkan den 28 januari 2024.

Läs mer om Roseniuskyrkan på roseniuskyrkan.se eller facebook.com/roseniuskyrkan.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 Alla rättigheter reserverade.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822