Tuesday Apr 09, 2024

Kristus är uppstånden – Markus Preston

Predikan av Markus Preston över Psaltaren 118:15–24.

Inspelad i Roseniuskyrkan den 31 mars 2024.

Läs mer om Roseniuskyrkan på roseniuskyrkan.se eller facebook.com/roseniuskyrkan.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 Alla rättigheter reserverade.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320