Thursday May 02, 2024

Att växa i tro – Nils-Bertil Bertilsson

Predikan av Nils-Bertil Bertilsson över Hosea 11:1–4.

Inspelad i Roseniuskyrkan den 28 april 2024.

Läs mer om Roseniuskyrkan på roseniuskyrkan.se eller facebook.com/roseniuskyrkan.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 Alla rättigheter reserverade.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320