Friday Oct 21, 2022

Att lyssna i tro – Daniel Engelbrekt

Predikan av Daniel Engelbrekt över Markusevangeliet 10:17–27.

Inspelad i Roseniuskyrkan den 16 oktober 2022.

Läs mer om Roseniuskyrkan på roseniuskyrkan.se eller facebook.com/roseniuskyrkan.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 Alla rättigheter reserverade.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822