Tuesday Nov 01, 2022

Att leva tillsammans – Göran Landgren

Predikan av Göran Landgren över Johannesevangeliet 11:1–7.

Inspelad i Roseniuskyrkan den 30 oktober 2022.

Läs mer om Roseniuskyrkan på roseniuskyrkan.se eller facebook.com/roseniuskyrkan.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 Alla rättigheter reserverade.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013