Wednesday Jun 19, 2024

Förlorad och återfunnen – Kjell Peterson

Predikan av Kjell Petersson över Lukasevangeliet 15:1–7.

Inspelad i Roseniuskyrkan den 16 juni 2024.

Läs mer om Roseniuskyrkan på roseniuskyrkan.se eller facebook.com/roseniuskyrkan.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 Alla rättigheter reserverade.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320